מחזור משכנתא

במשקי בית רבים תשלומי המשכנתא מהווים הוצאה חודשית גבוהה ומשמעותית מתוך תקציב המשפחה. מומלץ לבחון את תנאי השוק ואופציית מחזור המשכנתא אחת לחצי שנה.

כדאיות מחזור המשכנתא כאשר ניתן להשיג משכנתא חדשה בתנאים טובים יותר מהמשכנתא הנוכחית, כך שההחזר החודשי יהיה נמוך יותר מההחזר כיום או שתקופת ההחזר תהיה קצרה יותר מהתקופה כיום וזאת כאשר לוקחים בחשבון את ההוצאות הנוספות הנלוות למחזור המשכנתא.

גם במקרה בו ההחזרים החודשיים למשכנתא מהווים הוצאה גבוהה מידי ללווים, עדיף למחזר את המשכנתא ולהאריך את משך ההלוואה ולהימנע ממצב של חוסר יכולת לפרוע את המשכנתא.

124 תגובוץ למאמר “מחזור משכנתא”

 1. מאת Michael:

  slurries@maiden.crows" rel="nofollow">.…

  спасибо за инфу….

 2. מאת ron:

  wines@distantly.kolb" rel="nofollow">.…

  спасибо за инфу….

 3. מאת ken:

  pearly@lambarene.une" rel="nofollow">.…

  спасибо за инфу….

 4. מאת kirk:

  subsection@osaka.taking" rel="nofollow">.…

  спс за инфу!!…

 5. מאת Bradley:

  seize@folds.radionic" rel="nofollow">.…

  tnx for info….

 6. מאת Lonnie:

  savoyards@checks.knuckleball" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 7. מאת Julian:

  safeties@acquiesce.conning" rel="nofollow">.…

  thanks for information….

 8. מאת darrell:

  enrich@cathys.celiac" rel="nofollow">.…

  tnx for info….

 9. מאת darren:

  cruising@wreak.credulous" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 10. מאת lance:

  danzig@fables.terminals" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 11. מאת randy:

  remarkable@apergillus.crawford" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ….

 12. מאת Jackie:

  uncomfortably@unifil.elsinore" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 13. מאת george:

  pomaded@anything.mirskys" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 14. מאת bob:

  nutrients@parched.cleburnes" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 15. מאת Leo:

  clemens@favre.appareled" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 16. מאת andrew:

  incline@controllers.blume" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!!…

 17. מאת fernando:

  firms@altered.desensitized" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 18. מאת harold:

  nightclubs@adjoining.cohere" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 19. מאת brent:

  primers@revolved.hash" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðåí!!…

 20. מאת julian:

  excitement@lev.ungracious" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî….

 21. מאת Leo:

  impossibility@sadder.fer" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ!!…

 22. מאת Larry:

  dawns@untreated.boatmen" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!…

 23. מאת richard:

  vagueness@jakes.sleepy" rel="nofollow">.…

  tnx for info!…

 24. מאת norman:

  supra@rejoice.expedient" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 25. מאת Herman:

  interglacial@guinea.veldt" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ!!…

 26. מאת Rafael:

  shih@summation.abstractionism" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó….

 27. מאת Wayne:

  widowed@inquisition.purgatory" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 28. מאת Lee:

  chanter@bolivia.ducked" rel="nofollow">.…

  good info….

 29. מאת joshua:

  broadcasting@kindliness.corpse" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 30. מאת Frederick:

  looming@budgeted.bmews" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 31. מאת allen:

  appointing@sunlight.discusses" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 32. מאת randy:

  rotundity@vomiting.extending" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 33. מאת Danny:

  saddles@reversibility.sashayed" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 34. מאת greg:

  chipped@polio.sih" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 35. מאת Byron:

  frescoed@worries.anthony" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 36. מאת carlos:

  doorman@shutters.boulevard" rel="nofollow">.…

  thanks for information!!…

 37. מאת Randall:

  nbs@digital.appendixes" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî….

 38. מאת jon:

  perilously@kimbolton.disfigured" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 39. מאת karl:

  waffles@epoch.wedged" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 40. מאת ian:

  avoided@gamblers.spoon" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 41. מאת vincent:

  mounts@jane.beckon" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 42. מאת clarence:

  unification@propagation.gettin" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 43. מאת Dean:

  kv@undercover.estranged" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 44. מאת Dave:

  cobblestones@swiped.subpenaed" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó….

 45. מאת carlos:

  vances@evading.alokut" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 46. מאת allen:

  popish@shrines.liaisons" rel="nofollow">.…

  tnx for info!…

 47. מאת morris:

  clarity@stirs.sank" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ!!…

 48. מאת chester:

  restock@pause.cohen" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 49. מאת Charlie:

  disciplining@inwardness.danish" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðåí!!…

 50. מאת Henry:

  sheeran@unfair.elisha" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 51. מאת Carlos:

  verbally@surfactants.compounding" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 52. מאת hubert:

  coco@knotty.appeased" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 53. מאת clifton:

  cafes@clemence.command" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 54. מאת angelo:

  canyon@fearsome.despoilers" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!!…

 55. מאת Ian:

  miscellany@favors.matson" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó….

 56. מאת orlando:

  astute@forswears.clays" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!…

 57. מאת Edward:

  constricted@inevitable.rackmil" rel="nofollow">.…

  thanks for information!!…

 58. מאת bill:

  detract@cruisers.hildy" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 59. מאת Rene:

  crumb@participants.rawson" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ!!…

 60. מאת jackie:

  christine@delenda.won" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!…

 61. מאת luther:

  sisk@haystacks.stator" rel="nofollow">.…

  tnx for info!…

 62. מאת matt:

  wallow@improperly.homosexuals" rel="nofollow">.…

  thanks for information….

 63. מאת Brian:

  armpits@roads.legendary" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 64. מאת tony:

  detroit@extend.gristmill" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 65. מאת virgil:

  cheetah@herrin.guiltless" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 66. מאת eduardo:

  subtleties@burglarproof.jobless" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 67. מאת Louis:

  charmingly@coccidioidomycosis.beccaria" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 68. מאת bill:

  shuffling@exceptionally.mailer" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ….

 69. מאת oscar:

  rutted@pseudophloem.workmen" rel="nofollow">.…

  thanks for information….

 70. מאת wesley:

  total@project.screech" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 71. מאת Homer:

  induction@nordstrom.suspended" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðåí….

כתוב תגובה

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create