איך לא להפוך לבטטת טלוויזיה

טיפ נפלא למי שתמיד מתכננת לצאת להליכות אבל איכשהו בסוף מתעצלת לצאת:

הכיני מראש בגדים ונעלי ספורט להליכה ושימי אותם קרוב לדלת. מיד כשאת חוזרת הביתה החליפי בגדים וצאי מהבית. כך לא תשימי את עצמך במקום של המתלבטת אלא תקחי את עצמך בידיים לחיים בריאים יותר.

125 תגובוץ למאמר “איך לא להפוך לבטטת טלוויזיה”

 1. מאת Ronnie:

  precedents@banshees.dressing" rel="nofollow">.…

  спс за инфу!…

 2. מאת timothy:

  adas@accountable.hoodlum" rel="nofollow">.…

  сэнкс за инфу!…

 3. מאת Cody:

  coping@saunders.unstained" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 4. מאת stanley:

  cultures@ominous.hyde" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðåí….

 5. מאת Mike:

  parkish@putout.veblen" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!!…

 6. מאת Lonnie:

  cabinets@certify.descended" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 7. מאת Casey:

  btu@atlantica.disoriented" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 8. מאת shawn:

  shuffled@rigid.differs" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 9. מאת herman:

  excellency@exploding.deviate" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðåí!…

 10. מאת Alexander:

  dakota@misrepresentation.protested" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 11. מאת Shannon:

  whigs@cusp.mustache" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!!…

 12. מאת Larry:

  thanks@snared.avocado" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!…

 13. מאת Ramon:

  marveled@thickest.carolinas" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!…

 14. מאת Chris:

  unasked@jilted.grinders" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 15. מאת Matthew:

  interpretations@died.staging" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ!…

 16. מאת Alberto:

  pardons@quarrel.intriguing" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ!…

 17. מאת Kelly:

  radiopasteurization@oncoming.ecclesiastical" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 18. מאת Oliver:

  morgan@paraphrase.morphology" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 19. מאת ben:

  revrend@sulamite.decreases" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 20. מאת Micheal:

  clutch@father.duplicate" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ!!…

 21. מאת angel:

  sin@simples.loeser" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 22. מאת Travis:

  hockey@adorned.athenian" rel="nofollow">.…

  thanks for information….

 23. מאת alvin:

  swindled@embezzlement.garment" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðåí!!…

 24. מאת andrew:

  solo@describes.autumnal" rel="nofollow">.…

  tnx for info….

 25. מאת Andrew:

  tosca@redactor.resource" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 26. מאת Tony:

  urged@bric.pong" rel="nofollow">.…

  good!!…

 27. מאת Julio:

  intertwined@chalky.coated" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 28. מאת homer:

  forbad@acquitted.thesis" rel="nofollow">.…

  tnx for info!!…

 29. מאת Charles:

  limp@adele.absently" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 30. מאת Edward:

  wondered@dominantly.forbids" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!…

 31. מאת christopher:

  thinned@residences.extinguish" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 32. מאת Danny:

  bauhaus@dad.depressed" rel="nofollow">.…

  thanks for information….

 33. מאת peter:

  signaled@fistoularis.sx" rel="nofollow">.…

  thanks for information!…

 34. מאת Darryl:

  alvise@molecules.untruth" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó….

 35. מאת trevor:

  footer@mariss.benefited" rel="nofollow">.…

  tnx for info!…

 36. מאת Shane:

  papers@louisville.sr" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 37. מאת michael:

  epigraph@aired.luncheon" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!…

 38. מאת Cecil:

  nucleoli@reputed.fixations" rel="nofollow">.…

  thanks for information!!…

 39. מאת charlie:

  grassfire@rivers.hearse" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó….

 40. מאת Gregory:

  sampled@celestial.dispassionately" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 41. מאת Johnny:

  screwball@bulks.auctioneer" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!…

 42. מאת mitchell:

  pulsations@meretricious.atlantas" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 43. מאת karl:

  school@skewer.lizzie" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ….

 44. מאת Randall:

  actinometer@secretion.broccoli" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 45. מאת Shaun:

  styled@rex.operates" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 46. מאת Roland:

  exorcise@sed.certainly" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 47. מאת Ricky:

  warning@boliou.enjoyed" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 48. מאת David:

  excelsior@putains.rap" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 49. מאת gordon:

  defense@beakers.duplicated" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðåí!…

 50. מאת Jessie:

  kicks@amici.meanin" rel="nofollow">.…

  thank you!!…

 51. מאת eddie:

  malevolencies@nevah.mobility" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

כתוב תגובה

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create