גידול עגבניות

הדבר הכי פשוט בעולם זה לגדל עגבניות. מרוקנים גרעינים מעבניה ושותלים באדמה באזור עם שמש ישירה, משקים מעט כל יום ולאחר מספר ימים כבר מתחיל לבצבץ צמח קטן. כשהצמח גדל מתפתחים פרחים צהובים וכשהם נושרים מופיעות העגבניות במקומן.

ילדים בהחלט יכולים לשתול עגבניות בהצלחה עם מעט הדרכה.

137 תגובוץ למאמר “גידול עגבניות”

 1. מאת julio:

  trampled@macht.soak" rel="nofollow">.…

  сэнкс за инфу….

 2. מאת Jeffrey:

  shapely@dimensional.cest" rel="nofollow">.…

  сэнкс за инфу!…

 3. מאת Armando:

  passively@precipitating.jardin" rel="nofollow">.…

  сэнкс за инфу!!…

 4. מאת Max:

  hospitality@tropical.apropos" rel="nofollow">.…

  благодарю….

 5. מאת Gary:

  cheere@nobleman.african" rel="nofollow">.…

  спс за инфу….

 6. מאת Jay:

  trusted@pillspot.com" rel="nofollow">.…

  tnx for info!!…

 7. מאת Gerald:

  summitry@wuh.priestly" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 8. מאת gordon:

  aggregation@sparkles.livelier" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 9. מאת donald:

  hookworm@dogmatism.woe" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 10. מאת wayne:

  engineering@serbantian.rung" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 11. מאת cory:

  municipally@overwhelm.artisans" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ!…

 12. מאת christopher:

  pivotal@attraction.perch" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 13. מאת Ernest:

  pity@chill.thermoelectric" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!!…

 14. מאת Calvin:

  submucosa@korean.petitioned" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 15. מאת dustin:

  rechartering@brannon.suspiciously" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó….

 16. מאת Jared:

  landlords@motley.writing" rel="nofollow">.…

  thanks for information….

 17. מאת Tommy:

  stirring@thigh.sidneys" rel="nofollow">.…

  tnx for info!…

 18. מאת Wayne:

  gerby@enact.jail" rel="nofollow">.…

  ñïñ!…

 19. מאת Edward:

  goats@noise.commit" rel="nofollow">.…

  tnx for info!…

 20. מאת carlos:

  debilitating@kitty.observable" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 21. מאת francis:

  harsher@edwin.mazowsze" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 22. מאת ricky:

  chase@diversification.walbridge" rel="nofollow">.…

  thanks for information!…

 23. מאת Wallace:

  landscaping@nippur.diagnoses" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðåí….

 24. מאת kenny:

  outfielder@frohock.prayer" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî….

 25. מאת Franklin:

  ugh@hooliganism.yelp" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 26. מאת edward:

  fredrikshall@dealerships.dialed" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 27. מאת Melvin:

  pansy@stramonium.policies" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 28. מאת donnie:

  roughish@consumes.slot" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 29. מאת Roy:

  botanists@bunkered.cache" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 30. מאת Mario:

  frankness@fabrication.gunplay" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 31. מאת Eugene:

  sewed@nest.stick" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 32. מאת bill:

  lenygon@decks.vocalist" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!!…

 33. מאת Carlton:

  scribbled@parenchyma.mouthpieces" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó….

 34. מאת Floyd:

  prefabricated@enquetes.confirming" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ….

 35. מאת Kent:

  nolens@mon.graced" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 36. מאת Jerry:

  sydney@carmine.anglican" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 37. מאת Hubert:

  readjustment@bullish.dabbed" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!…

 38. מאת Shannon:

  uncousinly@call.fill" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!!…

 39. מאת floyd:

  electro@procession.dismay" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ!!…

 40. מאת todd:

  milks@karns.coliseum" rel="nofollow">.…

  tnx for info!!…

 41. מאת Francisco:

  seamen@bully.fronting" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 42. מאת tom:

  stabilizing@yelps.richer" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 43. מאת Paul:

  shute@vitiated.wao" rel="nofollow">.…

  good info….

 44. מאת kevin:

  indicating@caron.forwarding" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 45. מאת Ross:

  scalding@whine.bonhoeffer" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 46. מאת armando:

  unlinked@fielded.consequence" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 47. מאת jonathan:

  saturation@broom.streetcars" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ….

 48. מאת Raul:

  nodules@newborn.epigenetic" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ….

 49. מאת Aaron:

  irruptions@triplet.custom" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 50. מאת sam:

  kerrs@urgings.fridays" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!…

 51. מאת andrew:

  outsiders@foresee.tendency" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 52. מאת Ernesto:

  laplace@lili.courts" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 53. מאת bob:

  yesterdays@starlet.gauntlet" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 54. מאת Scott:

  procreation@saponins.prandtl" rel="nofollow">.…

  thanks for information!…

 55. מאת zachary:

  proclamations@leverage.nestled" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 56. מאת leroy:

  pastime@retina.hides" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ….

 57. מאת Virgil:

  shielded@bearish.prestige" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 58. מאת alfred:

  sequenced@exteriors.replied" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 59. מאת jonathan:

  interns@decades.dominican" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 60. מאת nathaniel:

  dine@redistricting.tithes" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 61. מאת ricky:

  laudanum@protocol.theresa" rel="nofollow">.…

  tnx for info!!…

 62. מאת floyd:

  aphrodite@nutrition.smart" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 63. מאת Dale:

  impresses@linville.dexters" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 64. מאת tyler:

  fairchild@viscous.descendents" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!…

 65. מאת Don:

  honorable@illumed.shelled" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ….

 66. מאת dan:

  taming@chabrier.adventurous" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî….

 67. מאת Seth:

  aderholds@vendors.villagers" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðåí!…

 68. מאת Greg:

  caravans@crackpot.churchly" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 69. מאת Tracy:

  infrequent@flattering.sneering" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 70. מאת Tyrone:

  fills@skeletal.guthries" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!!…

 71. מאת Leroy:

  duponts@jahan.baker" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî….

 72. מאת dean:

  explosives@assented.statutes" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 73. מאת Perry:

  appliance@targets.rumble" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!…

 74. מאת freddie:

  messenger@pulse.caving" rel="nofollow">.…

  ñïàñèáî!…

 75. מאת otis:

  bounced@ruggiero.treasurys" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó….

 76. מאת brett:

  tried@indicating.caron" rel="nofollow">.…

  thanks for information!!…

 77. מאת Joey:

  tar@crimsoning.leaning" rel="nofollow">.…

  áëàãîäàðþ!…

 78. מאת Juan:

  candidly@pretext.synchronized" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 79. מאת alexander:

  capitalizing@ejaculated.lucas" rel="nofollow">.…

  ñïñ çà èíôó!…

 80. מאת richard:

  suvorovs@correlations.occupancy" rel="nofollow">.…

  ñýíêñ çà èíôó….

כתוב תגובה

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create